Vi gör skattereduktionen direkt på fakturan. Fakturan kommer anges i två belopp med anledningen av det nya direktavdraget i Lagen om skattereduktion för hushållsnära tjänster. Det högre beloppet avser den totala kostnaden för tjänsten och det lägre avser beloppet efter avdragen skattereduktion för arbetskostnader. Är Kunden berättigad till skattereduktion ska det lägre beloppet väljas. Om Kunden ligger i riskzon för att skattereduktion ej kommer att medges skall det högre beloppet väljas.

Om kunden valt det lägre beloppet gäller följande; Om skatteverket inte godkänner kundens direktavdrag, exempelvis för att skattereduktionen har överskridits kommer Kunden att bli ersättningsskyldig och får mot en påminnelsefaktura erlägga det obetalade beloppet från ursprungsfakturan.

Det är kundens ansvar att kontrollera så att kunden är berättigad till skattereduktion men också så att skattereduktionen ej överstigits.

Vi på Rätt Städ i Uppsala brukar alltid påminna kunden om att kolla upp detta.

När du väl betalat fakturan vänder vi oss till Skatteverket som betalar ut motsvarande belopp till oss. Det beloppet förs sedan över till kundens deklaration året efter.

För mer information om RUT-avdraget, se RUT-avdrag för städ, städservice, flyttstäd och hushållsnära tjänster hos Skatteverket.